Camanio Trygga Möten

En tjänst för videomöten med unik design för äldreomsorgen med höga krav på integritet och säkerhet.

Camanio Trygga Möten är en del av Camanio Smart Care. Tjänsten är tillgänglig i en portal samt i en app för Android mobiltelefon och surfplatta.

Funktioner

Schemaläggning & planering

Tillsynsbesök samt andra mötesformer kan planeras och schemaläggas i ett digitalt mötesrum med upp till 9 deltagare. 

Identifiering av deltagare

För att värna om integritet och trygghet identifieras samtliga mötesdeltagare med svenskt personnumer.

Fjärranslutning vid behov

Vid ett schemalagt möte kan vårdgivare fjärransluta till omsorgstagarens surfplatta med kamera och ljud påslaget.

Kryptering

Tjänsten är direkt utvecklad av Camanio och bygger på en robust och säker infratruktur. Samtlig kommunikation är krypterad, inklusive videoströmning.

Loggning och statistik

Loggning samt statistik över samtal finns tillgängligt för vårdgivare genom Camanio Smart Care tjänsteportal.

App för mobil och surfplatta

Tjänsten finns tillgänglig som applikation för Android mobiltelefon för omsorgspersonal och för Android surfplatta för omsorgstagare.


Unik design för omsorgen

Med Camanio Trygga Möten kan omsorgsmöten planeras och schemaläggas i ett digitalt mötesrum med upp till 9 deltagare. Vid ett schemalagt möte kan vårdgivare fjärransluta till omsorgstagarens surfplatta med kamera och ljud påslaget. Det ger en extra trygghet vid tillfällen då en individ inte ansluter till ett möte som planerat, eller inte har möjlighet att ansluta exempelvis vid sjukdomsfall eller annan akut händelse.

Tjänsten är passande för ordinärt och särskilt boende.

Integritet och säkerhet

Tjänsten bygger på en robust infrastruktur med kryptering av samtlig kommunikation, inklusive videoströmning. För att värna om integritet och trygghet används svenskt personnummer för att identifiera alla mötesdeltagare, så att rätt information når rätt person.

Loggning samt statistik över samtal finns tillgängligt för vårdgivare genom Camanio Smart Care tjänsteportal. All kommunikation är krypterad inklusive möten och videoströmning, tjänsten har även stöd för Microsoft Active Directory.

Individen i fokus

Tjänsten är utvecklad med individen i fokus och gränssnitt samt funktioner är anpassade för personer med kognitiv svikt för att skapa en trygg och användarvänlig upplevelse. 

Om ni väljer att beställa tjänsten tillsammans med hårdvara från Camanio kan omsorgstagarens surfplatta placeras i tillhörande ställ där den alltid står på laddning.
Kontakta oss

Vi berättar gärna mer om Camanio Trygga Möten och Camanio Smart Care. Kontakta oss för mer information!

Ring oss 

Vi finns tillgängliga vardagar kl 9 - 16

Telefon: 08- 12 44 88 55

Skicka ett mail

´╗┐Skicka ett mail med din fråga

Maila till: info@camanio.com